•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 100.000 din.
    • Predloži projekat koji ima za cilj poboljšanje života mladih. Najbolji projekti biće podržani iznosima do 100.000 dinara.

    • PREDLOŽI IDEJU!

     Konkurs je otvoren od: 01.april 2013.

    • Glasaj!

     Glasanje počinje od: 10.april 2013.

    • Dodela nagrade

     Pobednik se proglasava dana: 10.jun 2013.

    • Završen konkurs

  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Konkurs su podržali

  •  
  • Konkursi

  • Pogledajte 7 odabranih projekata

   Cilj konkursa Znam šta hoću je poboljšanje života mladih u Srbiji.

   Podržaćemo originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive.

   Šta podržavamo?

   Projekte iz oblasti:

   · zapošljavanje i obrazovanje mladih

   · kultura i slobodno vreme

   · bezbednost mladih

   · zdravlje i aktivni načini života

   · zaštita životne sredine

   · volonterizam

   Ko može da konkuriše?

   Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Srbije (udruženja mladih, škole, sportska i kulturna društva, grupe aktivnih pojedinci iz lokalnih zajednica i sl.).

   Sredstva za realizaciju projekta

   Ukupan budžet za realizaciju iznosi 700.000 dinara, maksimalan iznos po jednom projektu je 100.000 dinara.

   Šta ne finansiramo?

   Dodeljenim sredstvima ne pokrivamo honorare za realizatore projekta, kao i projekte koji se pre svega odnose na nabavku opreme i sređivanje prostora.

   Dužina trajanje projekta

   Predloženi projekti mogu trajati od najmanje 2 meseca do najduže 6 meseci.

   Kriterijumi za izbor projekta

   · Onlajn glasovi - 15 predloga sa najviše glasova dobija poene (max

   15 poena)

   · Kvalitet i originalnost ideje (max 25 poena)

   · Uticaj na lokalnu zajednicu i održivost (max 25 poena)

   · Obezbeđeno sufinansiranje od drugih donatora (max 10 poena)

   · Učešće/vođstvo mladih (max 10 poena)

   · Prethodno učešće u kampanji Stvarno važno (max 5 poena)

   · Reference - opisi prethodnih akcija (max 10 poena)

   Kako podneti projekat?

   Popunjavanjem formulara na web sajtu stvarnovazno.org, uz obavezni upload excel dokumenta koji je sastavni deo prijave i koji možete preuzeti ovde, a u koji je potrebno uneti aktivnosti, budžet, osnovne informacije o organizaciji i članovima tima.

   Pored ovoga potrebno je dostaviti i skenirani dokaz o obezbeđenom sufinansiranju projekta u novcu ili uslugama ukoliko ga ima organizacije imaju (potpisana potvrda na memorandum kompanije, institucije, pojedinaca kojim se potvrđuju da će u određenom iznosu ili usluzi podržati projekat).

   Napomena za upload dokumenata uz prijavu:

   Molimo Vas da u zip arhivu spakujete sledeće dokumente:

   • popunjen Excel formular,
   • fotografiju koja će predstavljati vaš projekat dimenzija (550 x 265 piksela),
   • kao i skeniran dokaz o obezbeđenom sufinansiranju od strane drugih donatora (ukoliko postoji)

   Važni datumi

   · Rok za prijavu projekta 25. maj

   · Rok za onlajn glasanje 31. maj

   · Rok za izbor projekata 10. jun

   · Rok za realizaciju projekta 31. novembar

   Donatori

   Glavni partner na ovom konkursu je hotel Hyatt sa kojim smo organizovali “Izbor za najlepšu novogodišnju jelku” na kojem su prikupljena sredstava. Kompanije koje su se uključile su Societe General banka, magazin Lepota & Zdravlje, Carlsberg Srbija, KPMG, Mc Donald’s, DSV Road Srbija, Nelt, Akva butik, G4S, Arena Sport, Coca Cola HBC Srbija, Microsoft Software, Smartvision i Brian Lack.

   Za dodatne informacije molimo Vas da nam pišete na [email protected]

   KONKURS JE ZATVOREN.