•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 100.000 din.
    • Fondacija Ana i Vlade Divac

     Znam šta hoću

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   25.maj 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: SOLITARNOST

   Rezime projekta:

   Projekat DOBAR DAN BANJICE bavi se umetnošću u zajednici i predstavlja nastavak četvoromesečnog projekta DOBAR DAN, tokom kog su umetnici sarađivali sa stanovnicima jednog solitera na BanjIci. Projekat se sastoji iz dva dela i planirano vreme trajanja je tri meseca. Tokom prvog dela sa stanarima solitera na Banjici biće izvedeno više različitih radionica, koje će voditi umetnici iz različitih oblasti, a koji su i sami stanovnici Banjice. Ovi umetnici animirani su tokom prvog projekta i pozvani na saradnju sa idejom da svoje veštine primene u sopstvenom okruženju i tako poboljšaju život u svojoj okolini. Umetnici će biti vođeni od strane koordinatora projekta. U radionicama učestvuju stanovnici solitera, a posebne radionice namenjene su deci, maladima i svim uzrastima. U prvom delu projekta biće organizovane likovne i muzičke radionice: Izrada ptica iz Banjičke šume od kesa i recikliranih materijala. Muzička radionica Đubrofonija - muziciranje na đubretu i recikliranim materijalima i muzička radionica koju vode mladi muzičari iz solitera koja se bavi upoznavanjem mladih sa muzičkim žanrovima, istorijom rokenrola i osnovama muzike. U ovom periodu biće organizovane i sportsko-edukativne igre Mapa s blagom koje se igraju u timovima sa skrivenim predmetima i mapama sa zagonektama. Mapa Banjice sa zadacima za pronalaženje skrivenih predmeta prati edukativnu priču koja je vezana je za istoriju naselja, arhitekturu i prirodu (upoznavanje ptica i specifičnosti Banjičke šume). Svaka mapa sadrži i kviz pitanja. Tokom drugog meseca biće organizovane dramske radionice, koje vode profesionalci iz oblasti pozorišta i filma, takođe komšije iz solitera. Na ovim radionicama biće korišćeni elementi i materijali nastali u prvom delu, na likovnim i muzičkim radionicama. U ovom periodu započinje okupljanje komšija sa različitih spratova koji pripremaju kulinarske specijalitete i predstavljaju ih jedni drugima. Recepti se sakupljaju za izradu Banjičkog kuvara. Treći mesec planiran je za završne aktivnosti, kada će se sve prethodne spojiti u zajedničkoj PRIČI O BANJICI. Završni događaj obuhvata rezultate svih prethodnih radionica i odvija se u vidu interaktivne potrage za pričom o Banjici: Dramatizovana potraga za pričom aktivira grupu ljudi, koji nisu samo gledaoci predstave već učestvuju u njoj otkrivajući priču uz pomoć mape koja ih vodi kroz naselje. Mapa obuhvata nekoliko punktova na kojima izvođači (učesnici svih prethodnih radionica) pevanjem, muzikom, pričom ili drugim sredstvima, razvijaju deo po deo, priče o Banjici. Mapa istovremeno otkriva priče ljudi po kojima su banjičke ulice dobile imena. Na svakom punktu publika mora da razeši malu zagonektu koja je upućuje na sledeće mesto.T ek kada se obiđu svi delovi naselja kompletira se i priča. Priče, zadaci, muzika i mali performansi kreiraju se od materijala nastalih na radionicama. Poslednje mesto na koje se stiže je Otvorena kuhinja u kojoj se predstavljaju specijaliteti komšija i Banjički kuvar. Završni događaj je koncert bendova iz solitera i žurka.

   Cilj i planirani efekti projekta: Cilj ovog projekta je da se unapredi solidarnost i kultura druženja u velikim urbanim sredinama kao što su soliteri. Najaktivniji učesnici iz prethodnog projekta, uključujući se u rad sa mladima koji žive u njihovom okruženju, osnažuju se da sami pokreću nove inicijative i rešavaju probleme u svojoj zajednici. Grpa mladih koji su donedavno bili učesnici u radionicama ili samo publika sada se ohrabruju da se oprobaju u novim veštinama ili onim koje već poseduju a nisu imali prilike da ih prikažu. Ovaj projekat kao rezultat treba da proizvede multimedijalne umetničke kreacije koje stvaraju mladi, pojedinačno i zajednički (umetničke predmete, muziku, hranu itd). Još važniji efekat koji se postiže ovim projekom je svest o dobrobiti zajedničkog delovanja i saradnje, kada se završni performans izvede, i stanovnici postanu svesni šta je sve moguće stvoriti kada su ljudi otvoreni za komunikaciju i saradnju.

   Ciljna grupa: Ciljna grupa su mladi, pre svega zajednica mladih u jednom urabnom okruženju kao što je naselje Banjica koje nema ni jednu kulturnu ustanovu. Najuža ciljna grupa su mladi nezaposleni koji imaju dosta slobodnog vremena i želje da ga utroše na nešto kreativno i konstruktivno. Pored mladih i dece, odrasli su takođe važan deo projekta jer oni predstavljaju okruženje mladih i DOBAR DAN BANJICE se tiče komunikacije, ne samo između starosnih grupa, već između čoveka i čoveka.

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   DOBAR DAN - ART FORA Sa stanarima jednog solitera na Banjici, članovi umetničke grupe BAZAART pokrenuli su projekat koji se bavi podsticanjem kreativnosti i solidarnosti.

   Akcija DOBAR DAN BANJICE nastala je u okviru projekta ART FORA, koji je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Projekat je započeo nizom predavanja na raznovrsne teme vezane za Banjicu - područje u kom učesnici žive (njenu istoriju, običaje, prirodu, okolinu, arhitketuru...). Stanovnici su pozivani da kroz interakciju sa predavačima razmene svoja iskustva i mišljenja. U drugom delu projekta stanari su jedni drugima prikazivali svoja umeća ( poput fotografije, kukičanja, kuvanja, književnosti...) u okviru improvizovane galerije a zatim je organizovan dvodnevni festival „Solitarnost“ na kom su predstavljeni umetnički radovi stvarani tokom projekta, održani koncerti muzičara iz solitera…

   IDEAL je program koji kroz naprednu obuku nastavnika i pedagoga u oblasti drame i pozorišta, razvija instrumente za interkulturalno učenje, doprinoseći tako izgradnji socijalne kohezije i prevazilaženju diskriminacije među mladima u srpskom društvu. Projekat je obuhvatio: Edukativne radionice za primenu dramskih tehnika u učenju, namenjene pedagozima; Razvoj pozorišnih predstava sa osnovcima i srednjoškolcima na temu različitosti; Izradu edukativnih priručnika iz oblasti interkulturalnog učenja i kreativnog dramskog rada; Javne debate o kulturnom pluralizmu u svetu mladih. Partneri na projektu bili su Tvrđava teatar iz Smedereva, Centar za kreativno odrastanje i multikulturnu saradnju CEKOM iz Zrenjanina, Centar za razvoj civilnih resursa CRCR iz Niša i Rudel iz Karkasona, Francuska. i Omladinsko pozorište PATOS, Smederevo. [11:22:38 PM] Vera Sablić: jos [11:22:43 PM] mina sablic: BAKA JE MRTVA Projekat je proistekao iz istraživanja grupe BAZAART sprovedenih u okviru dugoročnog interdisciplinarnog projekta Mit kao sudbina. Sadržaj projekta je dekonstrukcija mitskog nasleđa slovenskih naroda Zapadnog Balkana, s ciljem preispitivanja i redefinisanja pojmova nacionalnog, kolektivnog i ličnog identiteta. U projektu Baka je mrtva, ubili smo je ti i ja, istražuje problem istorijskog diskontinuiteta koji predstavlja jedan od ključnih razloga za otežan razvoj i stabilizaciju društva u Srbiji. Čitav XX, a već i XXI vek obeležavaju dramatični prekidi i uzastopna poništavanja tradicije, ideologije, države, institucija i dr:

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Prijavili smo se za Stvarno važno u proslom konkursnom roku s projektom DOBAR DAN

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •