•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 85.000 din.
    • Fondacija za otvoreno društvo

     Zdravo Internet

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   23.avgust 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: Like za ugroženu vrstu

   Rezime projekta:

   Opstanak mnogih vrsta danas je ugrožen, mnoge se nalaze pred iščezavanjem, a veliki broj je zauvek nestao. Jedini razlog za to smo mi, ljudi, ali smo mi i jedini koji mogu zaustaviti i sprečiti bespovratne i neprocenjive gubitke koji nastaju usled naše nepažnje i nesavesnosti. Ideja našeg projekta je da osnovce obrazujemo o ugroženim biljnim i životinjskim vrstama kojima se mora posvetiti posebna pažnja kako bi ih sačuvali za buduće generacije. Na edukativnom času, koji će održati prof. ekologije, deca iz kulske opštine (Sivac, Crvenka i Kula) će se upoznati sa retkim i endemičnim vrstama. Potom će imati priliku da kroz likovnu radionicu naslikaju njima zanimljivu biljku ili životinju. Putem društvene mreže, svi korisnici facebook-a, će biti u mogućnosti da lajkuju crteže kandidata i tako šire svest o očuvanju flore i faune. Posle završenog glasanja, u svakom mestu, najboljem „slikaru“ će biti uručena nagrada - kompletno opremljena školska torba. Biljni i životinjski svet Srbije je veoma raznovrsan i bogat, ali to naše blago se vremenom sve više smanjuje i troši. U Srbiji postoji 215 vrsta biljaka i 429 vrsta životinja koje su kao prirodne retkosti stavljene pod najstroži stepen zaštite države. Među ugroženim životinjama su 273 vrste ptica, kao i 66 vrsta sisara. Zaštićena je i 41 vrsta beskičmenjaka, 34 vrste insekata i 15 vrsta riba. Najznačajnije ugrožene, a istovremeno i zaštićene vrste naše zemlje, koje su pod zaštitom su: Pančićeva omorika (Picea omorika), tisa (Taxus baccata), stepski božur (Paeonia tenuifolia), beloglavi sup (Gyps fulvus), belonokta vetruška (Falco naumanni) i mnoge druge.

   Cilj i planirani efekti projekta: Cilj projekta je da mladi svoje slobodno vreme koje provode za računarom iskoriste za obrazovanje o svetu koji nas okružuje. Putem facebook aktivnosti mladi će sticati nova saznanja o ugroženim biljnim i životinjskim vrstama ne samo u Srbiji nego i u celom svetu. Nagrade koje mogu da osvoje će im poslužiti kao podsticaj da svoj crtež podele sa što većim brojem ljudi i ujedno im skrenu pažnju na njeno očuvanje i zaštitu. Efekat projekta je obrazovanje o prirodnim vrednostima preko društvene mreže i uključena cela lokalna zajednica Opštine Kula u ostvarenju ideje o očuvanju ugroženih jedinki.

   Ciljna grupa: Đaci tri osnovne škole u kulskoj opštini (Sivac, Crvenka i Kula), lokalna zajednica Opštine Kula i svi članovi facebook-a i korisnici Inerneta.

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   1. Od 19-23. avgusta ove godine, članovi naše grupe su realizovali „Raspust za peticu!“ finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Projekat je bio usmeren na promociju zdravih stilova života i na neformalno obrazovanje iz oblasti: zaštite životne sredine, muzike i „zanati“ u okviru radionica. Cilj projekta je da se đaci pre početka školske godine upoznaju sa starim, tradicionalnim instrumentima, neobičnim sportovima i u prirodnom okruženju podstaknu na očuvanje životne sredine.

   2. Od 3-16. avgusta ove godine, članovi grupe su realizovali projekat „Pokreni se, pridruži se, pronađi se“ finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta putem konkursa „Mladi su zakon“, koji je imao za cilj razvijanje aktivizma i volonterizma mladih u lokalnoj zajednici. U projekat su bili uključeni i zajednica Opštine Kula i Volonterski servis „Mladi istraživači“ iz Beograda. Takođe smo učestovali u projektu „Očistimo Srbiju“ 2010. godine, kao i u nizu lokalnih ekoloških akcija ozelenjavanja i krčenja zarasle i zapuštene obale kanala DTD.

   3. Pojedini članovi grupe volontiraju u „Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu“ u Novom Sadu, „Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine“ u Zvečarskoj ulici u Beogradu, MNPO „Plava ptica“ - Kula, „Udruženju za MNPO“ Novi Beograd, i u radu Generalne konferencije Alijanse evropskih volonterskih servisa sa temom „Volontiranje, prilika za socijalnu inkluziju i uključivanje mladih sa smetnjama u razvoju“ evropske radne grupe projekta „Access for oll“. Aktivisti smo u kulturno-umetničkim programima i manifestacijama (FAMUS-Festival akustičarske muzuke u Sivcu, Ivanjsko cveće), i većina članova naše grupe su dobrovoljni davaoci krvi.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Na žalost nismo

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •