•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 1000$
    • Balkanski fond za demokratiju

     Stvarno važna promena

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   19.januar 2013.

   Naziv organizacije: Idejnet klub

   Pravni status nosioca programa: neformalna grupa

   Naziv projekta koji prijavljujete : E-odgovor(n)i

   Tema predloga projekta : bezbednost mladih

   Rezime projekta:

   Usled nedovoljog broja kvalitetnih kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja, mladi Kruševljani svoje slobodno vreme provode na Internetu, uglavnom komunicirajući sa drugima putem društvenih mreža. Ovim putem oni dele različite sadržaje, svoja iskustva i zapažanja, ali mnogi od njih ne vode dovoljno računa o informacijama koje o sebi iznose javno na internet i ne trude se da sačuvaju svoju privatnost. Veliki broj mladih se bar jednom susreo sa nekom vrstom e-nasilja (vređanje na društvenim mrežama, pretnje, ili im se desilo da neko kreira lažni profil na Facebook-u sa njihovim ličnim podacima). Pozitivne reakcije na lokalu izazvao je sličan projekat “Znanjem protiv e-nasilja” koji je 25. oktobra prošle godine sprovela kruševačka Kancelarija za mlade u saradnji sa Policijskom upravom grada Kruševca.

   Ovaj projekat, u kome je učestvovala i naša neformalna grupa, privukao je veliku pažnju, prvenstveno srednjoškolaca koji su tada izrazili želju da vise saznaju o načinima na koje se mogu zaštiti prilikom korišćenja društvenih mreža i takoreći zagrebao u rešavanje problema koje ovom prilikom želimo da nastavimo. Kroz dvodnevnu radionicu „E-odgovor(n)i“ želimo da edukujemo grupu od dvadesetoro mladih ljudi o pojmu e-nasilja (cyberbulling), kao i načinima za borbu protiv istog koju će oni kasnije kroz različite online i offline kanale prenositi dalje svojim vršnjacima. Još jedno zapažanje koje nas je podstaklo na pisanje ovog projekta je da su mladi neretko u žiži javnosti uglavnom onda kada su napravili neki problem ili kada se neko bavi nekim njihovim problemom. Na ovaj način se daje loš primer mladima i stvara jaz među generacijama. Fokus ove radionice bi bio i na tome da mladima pokažemo kako društvene mreže ne moraju služiti isključivo za zabavu već se mogu koristiti za kreiranje pozitivnih društvenih promena i kako mogu imati velikog uticaja na okolinu, kao i za slanje pozitivnih primera. Kako mladi danas nemaju dovoljno prostora da iskažu svoje mišljenje u medijima, ovom radionicom ćemo im pokazati kako brzo i lako mogu kreirati svoje medije putem kojih mogu pisati o svemu što ih interesuje i iznositi razne pozitivne primere iz okruženja.

   Kao predavači, radionici “E-odgovor(n)i”, prisustvovaće mladi aktivisti, omladinski lideri i eksperti za nove medije koji će polaznicima pružiti primere dobre prakse korišćenja interneta, pričati o tome kako je moguće delati društveno-odgovorno, iznositi svoje stavove, kritičko promišljanje sveta i iskustva iz različitih sfera. Na ovaj način mladima će biti pružena mogućnost da bez posrednika, bez cenzure izađu u javnost, podstaknu konstruktivne diskusije, umrežavaju se i pokretati inicijative i time uticati na društvene promene. Prvog dana radionice biće obrađena tema bloga kao posebne slobodne forme koja autorima pruža mogućnost da iskažu svoju kreativnost i podele svoja iskustva, kao i na koje sve načine mogu koristiti društvenu mrežu Twitter. Drugi dan radionice biće posvećen prezentovanju pozitivnih primera, predavanju inspektora iz policijske uprave grada Kruševca o zaštiti ličnih podataka na internetu i različitim oblicima zloupotrebe kojih mladi često nisu ni svesni, korišćenja društvenih mreža za podsticanje društvenog aktivizma i u offline svetu. Takođe drugog dana će polaznici sa predavačima sastaviti spisak najvažnijih pravila zaštite od e-nasilja koje će biti odštampane u okviru pamfleta i podeljena svim srednjoškolcima u Kruševcu i postavljena na novokreiran blog kao proizvod radionice.

   Kao završni događaj predviđen je prvi kruševački “Tweet up” kao okupljanje kruševačkih tviteraša i polaznika radionice čiji bi cilj bio kreiranje pozitivnih poruka i puštanje dvadeset i pet letećih fenjera sa odštampanim porukama na glavnom Trgu u Kruševcu. U toku radionice biće snimljena specijalna emisija o ovoj temi u saradnji sa lokalnom televizijom, dok će u saradnji sa najčitanijim portalom Kruševac online biti objavljivane priče i iskustva polaznika i promovisani njihovi novokreirani blogovi i blog platforma nastala iz radionice.

   Cilj i planirani efekti projekta : Primarni cilj: Projekat „E-odgovor(n)i” za cilj ima podizanje nivoa svesti kod srednjoškolaca o pojmu, načinima i prevenciji elektronskog nasilja (cyberbullying-a), kao i promovisanje dobrih primera upotrebe novih medija i društvenih mreža u cilju postavljanja pozitivnog primera u lokalnoj zajednici, na mreži i među srednjoškolcima i njihovim vršnjacima. Sekundarni cilj: Izrada info pamfleta o prevenciji „e-nasilja” u saradnji sa učesnicima dvodnevnih radionica i ekspertom za nove medije i društvene mreže. Pamflet će biti štampan u 1.000 primeraka i distribuiran u srednje škole.

   Efekti:

   1. Dvadesetoro srednjoskolaca steklo vestine potrebne za sigurnu i drustveno-angazovanu upotrebu interneta.
   2. Hiljadu srednjoskolaca informisano o odgovornoj i sigurnoj upotrebi interneta putem pamfleta
   3. Podignuta svest gradjana o potrebi zastite mladih od e-nasilja i potencijalu koriscenja interneta za uticanje na drustvene promene.

   Ciljna grupa: mladi starosti 15 do 19 godina (srednjoskolci)

   Aktivnosti po mesecima - vremenski okvir :

   Aktivnost Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3
   Objavljivanje konkursa za učesnike radionice x    
   Pozivanje predavača x    
   Nabavka materijala za radionicu x    
   Ugovaranje prostora x    
   Dvodnevna radionica   x  
   Štampanje informativnih pamfleta   x  
   Izrada emisije posvećene temi u saradnji sa lokalnom tv stanicom   x  
   Završni događaj (flash mob) - puštanje lampiona    x  
   Emitovanje snimljene emisije + promocija iste online     x
   Pokretanje bloga      x
   Promocija projekta u online medijima     x
   Deljenje info pamfleta po školama     x
   Tweet up - okupljanje kruševačkih tviteraša i učesnika radionice      x

   Struktura troškova :

    

   Stavka Količina Cena po jedinici Iznos
   Materijal za radionicu      
   Blok za pisanje 25 50 1250
   Hemijska olovka 25 20 500
   Flipčart 1 500 500
   Markeri 6 80 480
   Klupko kanapa 1 140 10
   Promotivni materijal      
   Plakat za najavu radionice (Veličina A2) 2 250 500
   Plakat za najavu radionice (Veličina A3) 18 60 1080
   Majice sa štampom (dugotrajna štampa u boji) 25 550 13750
   Info pamfleti 1000 15 15000
   Bedževi 32 50 1600
   Nalepnice 134 25 3350
   Roll up baner 1 7720 7720
   Troškovi hrane i osveženja      
   Sendviči (za dva dana radionice) 50 120 6000
   Bezalkoholno piće 50 l 30 1500
   Ostali troškovi      
   Troškovi izrade vizuelnog identiteta 1 9500 9500
   Troškovi komunikacije 5 500 2500
   Troškovi prevoza 1 5000 5000
   Leteći fenjeri za završni događaj 25 349 8725
   Biorazgradive poruke za lampione 25 30 750
   Unajmljivanje fotografa za završni događaj 1 3400 3400
   Štampa fotografija sa završnog događaja + uramljivanje 2 600 1200
   Ukupno     84315

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu :

   Pored ranijeg pojedinačnog iskustva u projektnom menadžmentu svakog od članova za sobom ima i volonterske projekte u saradnji sa Kancelarijom za Mlade u Kruševcu.

   -Četvorodnevni trening „Budi lider, volontiraj“, koji se sastojao iz dva modula. Na prvom, 23 polaznika se upoznalo sa značajem volontiranja i izvorima finansiranja, a na drugom modulu „Veštine lidera“ obučavali su se za pisanje izjava za medije, javni nastup i neverbalnu komunikaciju. Po završenom treningu, polaznici su dobili sertifikate a u planu je i realizacija volonterskih akcija koje su sami kreirali tokom treninga. Trening, namenjen mladima od 15 do 30 godina je privukao veliku pažnju pa se planira i ponovno održavanje treninga.

   -Znanjem protiv elektronskog nasilja - Cilj ovog projekta je informisanje i podizanje svesti učenika o postojanju elektronskog nasilja, značaju prevencije i unapređenju bezbednosti mladih u virtuelnom svetu. Pored okupljanja mladih volontera i stručnih lica u okviru promotivnog štanda na Trgu Mladih u Kruševcu, deljenja flajera i promotivnih materijala, organizovana su i predavanja u osnovnim i srednjim školama. Učenicima se ukazalo koliko je važno da zaštite svoje podatke na društvenoj mreži Facebook, opasnosti od „lažnih“ profila i druge vidove zloupotrba. U okviru edukativnih radionica, učenicima su se obratili školski policajci, profesori informatike i Policijska uprava Kruševac.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno?  ne

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •