•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 85.000 din.
    • Fondacija za otvoreno društvo

     Zdravo Internet

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   25.avgust 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: STOP PAS!

   Rezime projekta:

   Ovim projektom želeli bismo da omogućimo nastavak rada sa mladima iz naše opštine na temu prevencije narkomanije. Naš mali, ali odabrani tim, već ima iskustva sa vršnjačkom edukacijom na ovom polju, koja se pokazala kao vrlo korisna i produktivna u pogledu saznavanja novih informacija i ozbiljnijeg i svesnijeg razmišljanja na ovu temu. Naime, nakon što smo prošle godine i sami prošli obuku o prevenciji narkomanije i bolesti zavisnosti u saradnji sa Centrom za prevenciju narkomanije - Emprona, shvatili smo u kolikoj smo meri zapravo okruženi decom koja ne umeju da organizuju svoje slobodno vreme, koja prolaze kroz egzistencijalnu krizu, koja su duhovno zapuštena i koja imaju brojne druge probleme koji ih navode na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. Kroz radioničarski rad, prožet mnogim diskusijama i sistem onlajn savetovanja, želimo da pojačamo svest naših vršnjaka o ovoj temi, ali takođe da ih zainteresujemo da i sami postanu promoteri zdravih stilova života. Za to, potrebna nam je pomoć Centra za prevenciju narkomanije, a nama najbliža je Emprona iz Novog Sada. Oni su ti koji obezbeđuju obuku vršnjačkih edukatora. Tema kojom smo izabrali da se bavimo vrlo je zastupljena u svakodnevnom životu, a od ključnog je značaja da ono što imamo da prenesemo na svoje vršnjake i mladje od nas, zaista i probudi njihovo odgovorno ponašanje. Upravo je to naš najvažniji cilj.Zastupljenost pušenja među mladima je izrazito visoka: 54,7% njih uzrasta od 13 do 15 godina starosti je probalo cigaretu; u populaciji od 11 do 15 godina starosti njih 57% je probalo alkohol, a 35% je imalo bar jednu epizodu pijanstva; u populaciji mladih od 12 do 20 godina, 8,4% je probalo marihuanu, 0,6% je probalo ekstazi, a 9,9% izrazilo želju da proba neku od droga. Podaci iz izveštaja Savetovališta za borbu protiv narkomanije pri Domu zdravlja «Dr Mladen Stojanović» u Bačkoj Palanci ukazuje na permanentan problem zlouptrebe PAS kod mladih. Vodeći se preporukom Svetske zdravstvene organizacije kao i nacionalnih strategija zemalja u okruženju (Hrvatska, Slovenija) koje ukazuju na važnost implementiranja programa prevencije u školama, ovim projektom nastavićemo promovisanje prilagođenih programa prevencije sa decom osnovnoškolskog uzrasta u opštini Bačka Palanka u oblasti bolesti zavisnosti.Istraživanja su pokazala efikasnost vršnjačke edukacije, jer su vršnjaci oni koji imaju najveći uticaj jedni na druge, kako imitiraju ono loše jedni od drugih, tako imitiraju i ono što je dobro. Mi želimo da ih edukujemo, proverenim programom ukažemo na loše i našim im primerom ukažemo na dobro. Smatramo da bi naša inicijativa bila i značajana podrška psiho-pedagoškim službama u osnovnim i srednjim školama koje se na različite načine nose sa izazovima problema zavisnosti pred kojima se nalaze njihovi učenici kao i roditeljima čija će deca biti korisnici naših projektnih aktivnosti. Rad na terenu bi bio temeljan: svako odeljenje, u toku redovne nastave, na jednom času odeljenskog starešine bi posetili obučeni vršnjački eduaktori i realizovali radionicu na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Zatim bi svi učesnici radionica bili pozivani da koriste usluge pokrenutog sistema onlajn savetovanja. Za sva pitanja, nedoumice, podršku biće na raspolaganju obučeni vršnjaci uz podršku stručnjaka. Ovo, besplatno, onlajn savetovalište za mlade je održivi instrument u primarnoj prevenciji bolesti zavisnosti. Na sajtu će pored informacija o bolestima zavisnosti, sa akcentom na narkomaniji, psihoaktivnim supstancama, posledicama njihove zloupotrebe ... moći kontaktirati edukovane savetnike. Korisnicima usluga savetovanja biće zagarantovana anonimnost, a uz njihovu saglasnost o nedoumicama će raspravljati na forumu.

   Cilj i planirani efekti projekta: Efekat koji želimo da postignemo je promena u njihovim stavovima i razmišljanjima, ali i da ih zainteresujemo o daljem bavljenju ovim problemom i učešću u njegovoj prevenciji. Projekat bi se realizovao u fazama: u prvoj bi se obučila nova grupa vršnjačkih edukatora za rad na terenu i doedukovala grupa vršnjačkih edukatora za rad na onlajn savetovanju, u drugoj fazi bi se sprovodio program vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama i promovisao sistem online savetovanja, i u trećoj bi se on pokrenuo, postao i ostao dostupan svim korisnicima u nastavku realizacije projekta. Edukaciju i doedukaciju bi poverili članovima Emprone a stručnu pomoć u nastavku realizacije projektnih aktivnosti potražili u Savetovalištu za borbu protiv narkomanije pri našem Domu zdravlja „dr Mladen Stojanović“ Opšti cilj ovog projekta je: • ojačati kapacitete za prevenciju protiv bolesti zavisnosti u našoj opštini zasnovan na kontinuiranoj vršnjačkoj edukaciji sa decom i mladima u osnovnim i srednjim školama Specifični cilj je: • promovisati i stimulisati volonterizam kao oblik svojevrsnog učenja i obrazovanja mladih

   Ciljna grupa: Ciljna grupa našeg projekta su učenici 7. i 8. razreda u tri osnovne škole i učenici 1. 2. i 3. razreda dve srednje škole u opštini Bačka Palanka.

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   Mi smo grupa lidera okupljena u gimnazijskom klubu „Oktobarska revolucija mladih“ u Bačkoj Palanci koja je aktivna i volonterski angažovana u udruženju „Humana - društvo za podršku detinjstvu i mladosti“. U saradnji sa njom smo ostvarili sledeće:

   • Već drugu godinu realizujemo program „Srednjoškolci za srednjoškolce“ koji podstiče kapacitet učeničkih parlamenata i omogućava kontinuirano samofinansiranje aktivnosti i projekata u srednjim školama. Tako u okviru koncepta „Društvenog dana“ smo jednog dana umesto pohađanja nastave volontirali u lokalnim, javnim i privatnim preduzećima, a zarađena sredstva priložili fondu Unije srednjoškolaca. Potom smo napisali projekat i obezbedili sredstva zahvaljujući kojima smo jedne godine opremili naš Klub sa dva fotoaparata, a druge, uredili kabinet biologije u školi. Projekat je realizovan u kontinuitetu školske 2011/12 i 2012/13 godine, obuhvatio je oko 100 gimnazijalaca škole „20.oktobar“ u Bačkoj Palanci.

   • U okviru dugoročnog projekta „Multiplikacija - živeti tolerantno“ čiji je nosilac u našoj opštini pomenuta „Humana“ ... , učestvovali smo u ciklusu radionica na temu holokausta i nizu aktivnosti: predavanja - „Učenje za budućnost kroz putovanje u prošlost“, „ Jevreji u Bačkoj Palanci“, poseti jevrejskom groblju u Bačkoj Palanci, poseti nosadskoj Sinagogi šetnji putevima stradanja Jevreja u vreme novosadske racije 1942. Sve ovo nas je podstaklo na grupni, istraživački rad koji je za produkt imao kratak film „ O Jevrejima u našem gradu“. Smatramo da ćemo ovim filmovanim materijalom doprineti razvijanju znanja o holokaustu, i podstaći učenike da razmišljaju o moralnim pitanjima koja proističu iz holokausta a koja se mogu primeniti u današnjem svetu jer će se koristiti u nastavi. Ovaj film je letos prezentovan u Berlinu na konferenciji o primeni modernih tehnologija u nastavi. Projektna aktivnost je relizovana u periodu mart-jun 2013. godine i u njoj je učestvovalo 20 učenika Gimnazije „20. Oktobar“ i TŠ „9.maj“ u Bačkoj Palanci.

   • „Vršnjačka edukacija u prevenciji PAS“, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu“ je projekat kojim je otpočela primarna prevencija bolesti zavisnosti u našoj opštini. Sarađivali smo sa Empronom - Centrom za prevenciju narkomanije iz Novog Sada, Savetovalištem za borbu protiv narkomanije pri domu zdravlja „dr Mladen Stovanović„ u Bačkoj Palanci, Udruženjem građana za borbu protiv narkomanije „Nada“. Stvoreni su timovi vršnjačkih edukatora koji su promovisali prilagođene programe vršnjačke edukacije u gradskim i seoskim školama na teritoriji naše opštine. Projekat je realizovan u toku školske 2012/13 godine i obuhvatio je oko 1000 učenika.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Nismo do sada.

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •