•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 85.000 din.
    • Fondacija za otvoreno društvo

     Zdravo Internet

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   23.avgust 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: AKTIVAN ŽIVOT - ZDRAV ŽIVOT

   Rezime projekta:

   Edukacija mladih je jedna od važnijih stvari u svakom društvu, a ako edukaciju sprovode i mladi ljudi, ako je ona vezana za zdrav i aktivan život i ako ta edukacija ima i praktičnu primenu, onda nema veće dobrobiti za to društvo. Ovaj projekat je upravo i namenjem tim vrednostima. U toku 10 nedelja mladi će kroz organizovan sistem javnih časova, tribina, prezentacija i interneta širiti ideologiju zdravog i aktivnog načina života. Ovaj projekat je namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina u Beogradu i ima za cilj da se u srednjim školama osnuju sekcije aktivnog života koje će dalje učestvovati u aktivnostima. Ovakav sistem pruža konstantno širenje zajednice i obezbeđuje konstantnu edukaciju mladih. U toku 10 nedelja svake nedelje u drugoj školi učenici srednjih škola organizuju interaktivne prezentacije pod nazivom "Aktivan život" gde se na interesantan način približava ideologija zdravog i aktivnog života. Zatim se organizuju sekcije koje će se uključiti u sistem i koje će dalje širiti pomenute vrednosti. Pored prezentacija, organizuju se i tribine sa stručnim i poznatim ličnostima na kojima se diskutuje o zdravom životu putem fizičke aktivnosti. Zatim javni časovi koji će okupljati veliki broj mladih uključenih u projekat kao i celokupno društvo zainteresovano za zdrav i aktivan život. Sve ove aktivnosti će biti povezane preko internet stranice-sajta koji će biti interaktivnog karaktera, koji će povezivati sve uključene u projekat i koji će biti nepresušiv izvor informacija vezanih za zdravlje, fizičku aktivnost, ishranu, mentalnu higijenu, motivaciju itd. U toku svake od tih 10 nedelja planirane aktivnosti su sledeće: jedna prezentacija, jedna sekcija, jedna tribina, jedan javni čas. Tako da je svaki dan ispunjen sa nekom od aktivnosti vezanih za projekat. 10 nedelja=10 prezentacija=10 tribina=10 javnih časova=10 sekcija.

   Cilj i planirani efekti projekta: Ciljevi ovog programa su višestruki. Jedan od važnijih ciljeva je edukacija mladih o zdravom i aktivnom životu. Zatim podizanje svesti o odgovornosti i uključivanje mladih u društvenu zajednicu. Širenje organizacije kroz 10 novih sekcija i uključivanje u projekat što veći broj mladih od 15 do 30 godina. Interaktivna međusobna edukacija mladih preko tribina i preko interneta. Podizanje zdravlja kroz fizičku aktivnost.

   Ciljna grupa: Mladi iz Beograda uzrasta od 15 do 30 godina

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   • 1. Veslanjem protiv poroka: Cilj ovog projekta je bio da se učenicima srednjih škola Zemuna i Novog Beograda predstavi jedna od najzdravijih sportskih grana - veslanje i da se kroz takmičenja na školskom nivou prepoznaju mladi i perspektivni budući veslači kojima će biti ponuđena svetla budućnost u veslanju. Posle prezentacije i takmičenja po školama održan je i javni čas za sve zainteresovane na veslačkom klubu Galeb. Akcija je sprovedena u septembru 2011. godine nakon koje je veslački klub Galeb bio bogatiji za 13 novih članova.
   • 2. Maturanti maratonci je projekat koji smo u saradnji sa Beogradskim maratonom d.o.o. ove godine sproveli na 26. Beogradskom maratonu gde je 34 učenika Zemunske gimnazije istrčalo polumaraton. Učenici su takođe učestvovali na "Rođendanskom Tron polumaratonu" na Paliću u februaru i "Noćnom maratonu" u Novom Sadu u junu. Cilj je bio da učenici srednjih škola u što većem broju istrče polumaraton u 2013. godini.
   • 3. Prezentacija maratona: Prva prezentacija ovog tipa u srednjim školama koja je održana u novembru 2012. godine na kojoj su se razbijale predrasude o maratonu i o zdravom i aktivnom načinu života. U prezentaciji je učestvovalo 22 učenika. Prezentacija je rezultirala timo što se posle toga 30 učenika prijavilo za maratonsku sekciju.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Nažalost ne

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •