•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 85.000 din.
    • Fondacija za otvoreno društvo

     Zdravo Internet

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   22.avgust 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: Kakav na jelu, takav na delu

   Rezime projekta:

   Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja, petina dece u Srbiji je umereno gojazna ili gojazna, a više od jedne četvrtine mališana u istočnoj Srbiji ima problema sa dečijom gojaznošću. U R. Srbiji, je sve veći broj gojazne dece i adolescenata, ali se tokom dvadeset godina uočava i porast pothranjenosti. Prema nekim istraživanjima oko 13,5% adolescenata je pothranjeno. Poslednjih godina dvadesetog veka, najrasprostranjeniji poremećaji ishrane, anoreksija i bulimija, sreću se među adolescentima sa izraženom tendencijom javljanja u sve mlađem uzrastu. Karakteristika adolescentskog doba je da se iskazuje nezadovoljstvo sopstvenim izgledom, a to dodatno potencira razvoj navedenih problema. Navedeni poremećaji dovode do niza zdravstvenih problema do kojih ne bi dolazilo ukoliko se deluje preventivno. Svi članovi neformalne grupe „Vitalis” su učenici obrazovnog profila prehrambeni tehničar Poljoprivredne škole „Šumatovac” koji su pohađali sekciju pravilna ishrana, a kroz obrazovanje imali edukaciju iz predmeta ishrana ljudi i zdravstvena bezbednost hrane. Projektnom timu stručnu i tehničku pomoć pružaju diplomirani inženjeri tehnologije ishrane i profesori Saša Stanojević i Nevena Stanojević. Projekat „Kakav na jelu, takav na delu” će kroz niz edukativnih radionica i tribina nadomestiti nedostatke formalnog obrazovanja o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, što je preduslov za kvalitetan i zdrav život. Na početku projekta će se anketiranjem učesnika doći do procene opšteg znanja o pravilnoj ishrani. Realizacija radionica je predviđena kroz pet modula: • hranljive materije i grupe namirnica • poremećaji ishrane i principi pravilne ishrane • „zdrava” hrana i genetski modifikovana hrana • izbor namirnica i normiranje obroka • fizička aktivnost i zdravlje Radionice će biti realizovane u saradnji sa dve osnovne i tri srednje škole iz Aleksinca, a za sve učesnike će biti obezbeđeni materijali neophodni za rad. Takođe će biti održane i dve tribine sa temom „Pravilna ishrana”. Jedna tribina će biti realizovana za učesnike radionica (učenike i njihove nastavnike), a jedna tribina je namenjena široj populaciji uz slobodan ulaz. Gore navedene aktivnosti će pratiti adekvatni materijali na posebno dizajniranom veb sajtu, gde će se naći informativni i stručni tekstovi i video materijali o pravilnoj ishrani, ali i kalkulatori i kvizovi iz gore navedenih modula koji će se obrađivati na radionicama i tribinama. Za posetioce sajta, kvizovi će biti vid zabavne edukacije, a za korisnike projekta imaće i takmičarski karakter. Najbolji učesnici internet kviza će biti nagrađeni. Takođe, deo sajta će imati funkciju internet savetovališta, a tekstovi i komentari posetilaca, primereni tematici sajta biće publikovani na ovim stranicama. Internet anketama pratićemo dešavanja na terenu i određivati svoj dalji rad u skladu sa potrebama korisnika. Dodatnu promociju projekta, izvršićemo štampanjem informativnih flajera, edukativnih lifleta, promotivnih majica i kačketa, putem mejling lista, društvenih mreža, prijateljskih sajtova, ali i svih dostupnih sredstava informisanja (prevashodno lokalna televizija i radio stanice). Na kraju projekta će se anketiranjem učesnika doći do procene unapređenja znanja i sposobnosti učesnika da stečeno znanje i veštine primene u praksi.

   Cilj i planirani efekti projekta: Cilj projekta je da edukacijom, medijskom i on-line kampanjom podignemo obrazovni kapacitet mladih u funkciji prevencije bolesti i poremećaja ishrane. Očekivani efekti: aktivno učešće preko sto adolescenata na radionicama, preko 200 posetilaca na tribinama, urađen sajt sa početnom mesečnom posetom od 500 do 1000 jedinstvenih poseta, razvijeni i pripremljeni materijali za upotrebu u osnovnim i srednjim školama za vannastavne aktivnosti, povećano interesovanje za prevenciju bolesti primenom principa pravilne ishrane. Održivost projekta će biti obezbeđena prerastanjem neformalne grupe u udruženje građana i uz pomoć društveno odgovornih firmi.

   Ciljna grupa: Adolescenti (mlade osobe koje se nalaze na pragu značajnih promena, koje će ih polako uvesti u svet odraslih), njihovi roditelji i prosvetni radnici.

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   • Tribina: „Zdrava” hrana ili GMO - za i protiv (organizacija, priprema materijala, realizacija);

   • Manifestacija: Pekarski dani (radionice, izložbe, kulturno-umetnički program).

   • Učeničko preduzetništvo (Business Innovation Programs (BIP) пројекат zasnovan na norveškom modelu i prilagođen lokalnim uslovima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori kao i u AP Kosovo.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Nismo učestvovali u navedenim projektima.

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •