•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 1000$
    • Balkanski fond za demokratiju

     Stvarno važna promena

     • 1 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   19.januar 2013.

   Naziv organizacije: Udruženje gradjana ALTHEA

   Pravni status nosioca programa: Udruženje

   Naziv projekta koji prijavljujete : Android aplikacije za veću pristupačnost i jednaka prava

   Tema predloga projekta : 6.Zapošljavanje i obrazovanje

   Rezime projekta:

   Naša ideja je da se urade dve aplikacije koje će omogućiti veću pristupačnost i jednaka prava za sve osobe sa invaliditetom i na taj način bi promovisali njihovu veću uključenost u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi. Naša ideja možda izgleda mala, ali ima STVARNO veliku poruku i donosi STVARNO VAŽNU promenu, koja je veoma potrebna, ali do sada nije urađena. Sa pojavom novih tehnologija, povećano je i korišćenje istih, samim tim što većina poseduje smart phone-ove ili tablet računare. Aplikacijom ’’Znakovni jezik’’ bi promovisali učenje znakovnog jezika, s obzirom da u našoj zemlji postoji oko 100 000 gluvih osoba i ovo bi im bila velika pomoć, tako što bi ostvarili lakšu komunikaciju i veću inkluziju, a aplikacijom ’’Moja prava’’ želimo da omogućimo osobama sa invaliditetom da dobiju detaljne informacije za zaštitu svojih prava, kao i način zaštite u slučaju ugrožavanja istih.

   Cilj i planirani efekti projekta : Ove aplikacije koje će biti razvijene čine jednu celinu i predstavljaju veću pristupačnost i jednaka prava, promovišući uključenost osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi. Preko socijalnih mreža, u saradnji sa udruženjima koje rade sa osobama sa invaliditetom, podrškom Kancelarije Poverenice za ravnopravnost Republike Srbije sa kojom sarađujemo i koja je podržala ovu našu ideju i putem medija bile bi promovisane i popularisane ove dve aplikacije, a planiramo i predavanja u 5 većih gradova Srbije, gde bi govorili o važnosti postojanja ovih aplikacija i načinu njegovog korišćenja. Aplikacija ’’Znakovni jezik ’’’će prvenstveno imati za cilj učenje znakovnog jezika kroz reč i sliku , promociju na predavanjima i druženje sa osobama oštećenog sluha tj. sa gluvim i nagluvim osobama. Na ovaj način smanjuje se diskriminacija i dovodi do upoznavanja osoba koje normalno čuju sa problemima s kojim se nose osobe oštećenog sluha. Aplikacija ’’Moja prava ’’ predstavlja vodič kroz zakonsku regulativu iz oblasti zaštite ljudskih prava, kao i način zaštite istih.

   Ciljna grupa: Sve kategorije; 800. 000 osoba sa invaliditetom, osnovne i srednje škole, fakulteti, državne ustanove, ustanove kulture, sportski centri i sl.

   Aktivnosti po mesecima - vremenski okvir :

    

   Aktivnost 1 2 3 4 5 6
   Programiranje i stvaranje aplikacija  x x x      
   Priprema sadržaja za aplikacije x x x      
   Priprema sadržaja za predavanja  x x        
   Nabavka materijala za predavanje i mesta održavanja za 6 gradova   x x x    
   Promocija u medijima (TV, radio, novine, internet)      x x x x
   Predavanje u 5 gradova          x x

   Struktura troškova

    

   Opis Kolicina Cena Ukupno
   Programiranje i stvaranje aplikacija  2 30,000.00 60,000.00
   Propagandni (baner) i potrošni materijal  1 8,000.00 8,000.00
   Putni troškovi (5 gradova, 3 osobe) 4 2,500.00 10,000.00
   Osveženje  5 1,000.00 5,000.00
       Ukupno 83,000.00

    

    

    

    

    

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu :

   1. Preko 65 urađenih projekata uklanjanja arhitektonskih barijera u Srbiji i regionu (postavljene taktilne table za slepe i slabovide osobe, tifo staze za samostalno kretanje slepih osoba, indukcioni sistemi za slušno oštećene osobe, rampe za kretanje invalidskih kolica, štampa brošura i knjiga na Brajevom pismu, izdavanje audio knjiga
   2. Audiodeskripcija za slepe osobe u Narodnom pozorištu - 2 sale, sistem koji omogućava da slepe osobe uz pomoć prevodioca prate predstava
   3. Pokretanje centra „Korak napred“ za samostalno stanovanje osoba ometenih u razvoju u selu Trnovče

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno?  Jesmo, u sklopu STVARNO VAŽNA IDEJA sa projektom ‚‚Brošura o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci‚‚.

  •  
  • komentara: 1

   Komentari

  •  
   • Lovric Stanko
    (pre 6 godina)

    Izuzetno humana i prekticna ideja da se pomogne bliznjima oko nas