•  
  •  
  •  
  • O DOF-u

  • Cilj projekta je povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi.

   Fondacija Ana i Vlade Divac će u svaki Divac Omladinski Fond uložiti sredstva u iznosu od 5.000 dolara za realizaciju omladinskih inicijativa u toj lokalnoj samoupravi, a opština i lokalni biznisi će obezbediti sredstva u istom iznosu za ove Fondove.
    
   Divac Omladinskim Fondovima upravlja odbor sačinjen od deset mladih ljudi koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova. 
  •  
 •  
  •  
  • Završeni konkursi

  • Stvarno važno

   Pogledajte završene konkurse realizovane u okviru programa "Stvarno važno".

   Podržali smo 104 omladinska projekata u 31 mestu širom Srbije.

  •  
 •